PEBECOMP účtovníctvo, počítače, elektroinštalácie, obrazy


Prejdi na obsah

účtovníctvo

Poskytujeme služby spracovanie kompletného účtovníctva pre malých a stredných podnikateľov.

Účtovníctvo je vedené klientom v zmysle platnej legislatívy na základe predložených dokladov.

Takto poskytnuté účtovné služby zahrňujú:
- vedenie účtovníctva
- vedenie evidencie dane z pridanej hodnoty, vypracovanie priznania DPH kontrola účtovných dokladov
- poskytovanie priebežných informácií o hospodárskom výsledku, stave majetku a záväzkov v dohodnutých časových intervaloch
- spracovanie majetku

Daňové priznania účtovnej jednotky:
- daň z príjmov Fyzickej osoby, Právnickej osoby
- daň z príjmov zo závislej činnosti zamestnancov
- daň z pridanej hodnoty- daň z motorových vozidiel

Spracovanie personálnej a mzdovej agendy
Mzdová agenda je vedená klientom v zmysle aktuálnych predpisov na základe predložených dokladov. Takto poskytnuté služby zahrňujú:
- mzdové listy
- evidencia pre vyplácanie nemocenských dávok
- komplexný výpočet miezd- vyhotovenie a odoslanie mesačných prehľadov do Sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní
- prihlásenie a odhlásenie zamestnancov do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne
- ročné zúčtovanie dane z príjmov zamestnancov. príp. vypracovanie daňových priznaní niektorých zamestnancov typu A, B
- ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
- vyhotovenie výplatných listín
- vyhotovenie potvrdení pre zamestnancov a iné...

Poskytovanie daňového a účtovného poradenstva
Ide o poskytovanie nasledujúcich služieb:
- účtovné poradenstvo
- vypracovanie vnútropodnikovej smernice pre vedenie účtovníctva
- pomoc pri tvorbe podkladov pre finančné inštitúcie
- pomoc pri výbere vhodných účtovných postupov


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu